Skip to main content

Grundværdier

Hvad er værdibaseret events ?

Danish events vision er at skabe værdibaseret events, som bygger på faglighed, oplevelser og værdsættelse.

Alle events, som er specialdesignet af Danish Event har til formål at stimulere flere af hjernens hukommelsescentre. Dette skaber nemlig en symbiose mellem emotionelle processer, kropslige erfaringer og kognition. Udviklingsprocesser igangsættes, og de er med til at skærpe indlæringsevnen.

Faglighed

Falighed er medarbejdernes stolthed – og vi skal huske at stimulere fagligheden og stoltheden. Det gør vi bedst gennem gode oplevelser med kollegaerne iblandt. Når medarbejderne har gode relationer, har de sammen plads til at reflektere over deres faglighed, og på den måde udvise stolthed over deres arbejde.

Hos Danish event danner vi rammerne for, at medarbejderne lytter til hinanden og selv finder det dybere formål med eventet.

Denne proces skaber vi gennem spændende aktiviteter og refleksioner, som drager medarbejderne til at tage et standpunkt og tage ejerskab over eventet.

Oplevelse

Et af vores stærkeste hukommelsescentre er følelsescenteret.

Det er muligt at vi glemmer hvad en person har sagt, men vi husker helt sikkert, hvordan personen fik os til at føle.

Danish events værdibaseret events bygges op omkring særlige oplevelser. Disse oplevelser vækker forskellige følelser ved deltagerne og danner et nyt fundament for ny læring og dermed højere faglighed.

Værdsættelse

Værdsættelse er interesse, anerkendelse og kvalitet.

Når vi mennesker mærker, at nogen har gjort noget for os og værdsætter os, så giver det en følelse af anerkendelse og værdsættelse.

Vi hos Danish event har fokus på værdsættelse og luksus. Vores fokus på luksus handler om kvalitet til medarbejderne. Vi tænker på detaljerne, og det vil I kunne mærke, når I igennem vores events, bliver værdsat for jeres indsats i virksomheden.

Faglighed

Falighed er medarbejdernes stolthed – og vi skal huske at stimulere fagligheden og stoltheden. Det gør vi bedst gennem gode oplevelser med kollegaerne iblandt. Når medarbejderne har gode relationer, har de sammen plads til at reflektere over deres faglighed, og på den måde udvise stolthed over deres arbejde.

Hos Danish event danner vi rammerne for, at medarbejderne lytter til hinanden og selv finder det dybere formål med eventet.

Denne proces skaber vi gennem spændende aktiviteter og refleksioner, som drager medarbejderne til at tage et standpunkt og tage ejerskab over eventet.

Oplevelse

Et af vores stærkeste hukommelsescentre er følelsescenteret.

Det er muligt at vi glemmer hvad en person har sagt, men vi husker helt sikkert, hvordan personen fik os til at føle.

Danish events værdibaseret events bygges op omkring særlige oplevelser. Disse oplevelser vækker forskellige følelser ved deltagerne og danner et nyt fundament for ny læring og dermed højere faglighed.

Værdsættelse

Værdsættelse er interesse, anerkendelse og kvalitet.

Når vi mennesker mærker, at nogen har gjort noget for os og værdsætter os, så giver det en følelse af anerkendelse og værdsættelse.

Vi hos Danish event har fokus på værdsættelse og luksus. Vores fokus på luksus handler om kvalitet til medarbejderne. Vi tænker på detaljerne, og det vil I kunne mærke, når I igennem vores events, bliver værdsat for jeres indsats i virksomheden.

Klar til start?

Kontakt os i dag